NIK: KRUS nie sprawdza ubezpieczonych

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała KRUS. Okazało się, że spośród losowo wybranej grupy osób ubezpieczonych w kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, niemal jedna trzecia nie miała do tego prawa. Składki KRUS są znacznie niższe niż składki na ZUS płacone przez przedsiębiorców czy pracowników.