Tag Archive for ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Rolnik jako członek rady nadzorczej a składki ZUS

Wykonywanie obowiązków członka rady nadzorczej nie wpływa na to, iż osoba ta podlega ubezpieczeniom społecznym.